Πρόκειται μια πολύπλευρη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την Πάτρα, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τραπεζικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για κόκκινα δάνεια και υπηρεσιών μετάφρασης, καθώς και στην παροχή μακροπρόθεσμων στρατηγικών αναδιάρθρωσης χρέους για οικογένειες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Go to ES CONSULTING...

 

 Select Language / Επιλέξτε Γλώσσα