Μια αφίσα είναι μια οπτική παρουσίαση πληροφοριών και θα πρέπει να σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ο σχεδιασμός της αφίσας πρέπει να μεταφέρει πληροφορίες και ταυτόχρονα να καλύπτει τις αισθητικές προτιμήσεις του κοινού. Γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κλπ., είναι πολύ σημαντικά συστατικά της αφίσας.