Η Φωτογράφηση εσωτερικών χώρων για επιχειρήσεις, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, ξενοδοχεία και εστιατόρια  είναι ένας απαιτητικός τομέας, διότι ο φωτογράφος πρέπει να εντοπίσει και στη συνέχεια να επιλύσει τεχνικά προβλήματα, όπως η ανακλαστικότητα, η προοπτική και θέματα μικτών φωτεινών πηγών θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά.