Ένα εταιρικό φυλλάδιο σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες σας τονίζοντας τις αξίες και την ηθική πίσω από την εταιρεία σας. Ο σκοπός του φυλλαδίου μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Μερικά έχουν σχεδιαστεί για να παρουσιάζουν τις υπηρεσίες, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στην πώληση ενός προϊόντος. Εμείς προσφέρουμε μια πλήρη υπηρεσία σχεδιασμού φυλλαδίων της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένων της σελιδοποίησης και τη μορφοποίησης.